Fabricius.eu © 2007 


Familien Fabricius

Fabricius slægten bliver digitaliceret på www.fabricius-slaegt.dk hvor jeg er nr I6211 fra Faaborg-slægten

Faaborg slægten som er den mest omfattende, har sin oprindelse fra en smed i Findstrup ved Faaborg i slutningen af det 16. århundrede, hans søn – også smed – flytter til Dierniesse, og næste generation, Søren Jørgensen Smed, slår sig ned i Faaborg. Han får 17 børn, og det er 10 af hans sønner der tager navnet Fabricius; ikke alle har en kendt efterslægt, men nummer 11 og 12 i børneflokken er stamfædre til de to talrige linier der betegnes Norske Linie og Rudkøbinglinien. Men der må forskes i om den anmærkning der står ved flere af linierne, “Uddød med denne generation", betyder andet end at mandslinien ikke fortsætter?

Hjemmesiden “Slægtsforeningen Fabricius” er et forsøg på at videreføre et genealogisk arbejde som blev udført mellem 1908 og ca 1975 og som resulterede i en række trykte slægtsbøger (senest i 1966)

 

 

 

 

 

 

Fabricius-slaegt.dk»
Digitaliceret familie træ